បទបង្ហាញ​ផែនទី និង​កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គូល នៅ CICI ភ្នំពេញ

posted Sep 26, 2012, 9:26 PM by Samdy Lonh
ថ្ងៃ​ទី១៦ កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១២ ក្រុម​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ហ្គូហ្គល​នៅ​កម្ពុជា​ (PP GTUG) តំណាង​ដោយ លោក ឡុញ សាមឌី, លោក ហេង សុវណ្ណ, លោក អានយន, និង លោក ស៊ូសុវិជ្ជា បាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​អំពី ផែនទី​ហ្គូហ្គល (Google Maps) និង កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គល (Google Map Maker) នៅ​ឯ​ វិទ្យាស្ថាន  សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា។ 

លោក ហេង សុវណ្ណ បាន​ណែនាំ​អំពី​សារ​សំខាន់ របស់​ផែនទី ចំពោះ​វិស័យ​ផ្សេងៗ ដូច​ជា​ ទេសចរណ៍ គមនាគមន៍ ជាដើម មុន​នឹង​ឈាន​ចូល​ដល់​បទ​បង្ហាញ ។ ចំណែកលោក អានយន បានណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ Google Map Maker សំរាប់ដៅផែនទី និង តំបន់ផ្សេងៗ។ លោកឡុញសាមឌី ក៏បានបង្ហាញ អំពី ការប្រកួត ដៅផែនទីរបស់ប្រទេស កម្ពុជាទៅលើ Google Map យ៉ាងក្បោះក្បាយ។ បទបង្ហាញនេះបានដំណើការ អស់រយះពេល ជាង៣ ម៉ោង គឺ ចាប់ពី ម៉ោង ២ រសៀល រហូតដល់ម៉ោង ជាង ៥ ល្ងាច។ បទបង្ហាញនេះ ដំណើការបានដោមានការជួយរៀបចំ ពី សំណាក់ លោកគ្រូ សីលិន ប្រធានផ្នែកសិក្សា ពត័មានវិទ្យា នៅវិទ្យាស្ថាន  សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា ហើយនិងមាន និសិត្ស ចូលរួមប្រហែល ៧០ នាក់។ 

ខាងក្រោមជារូបភាពខ្លះៗ អំពីរបទបង្ហាញនេះ។ រូបភាពជាច្រើនទៀត
  

Comments